(+420) 491 474 281

Fototerapie

Co je to fototerapie?
Jedná se o léčebnou aplikaci paprsků ultrafialového záření na kůži.
V našem zařízení používáme zářiče typu UVB 311nm, to znamená úzkopásmové záření, které má nejvýraznější léčebný účinek při minimálních vedlejších účincích, jako je začervenání kůže nebo pocit bolesti.

Může být světloléčba nebezpečná?
Fototerapie využívá neionizujícího elektromagnetického záření ve spektru UVA a UVB. Toto záření je obsaženo i ve slunečních paprscích dopadajících na zemský povrch.
Nadměrným sluněním (tzn. vystavování se paprskům slunečním, ale i z umělým zářičů) pak může dojít k zarudnutí kůže, otoku až vzniku puchýřů. Opakované či dlouhodobé vystavování se  těmto paprskům vede k poškození kůže a jejímu stárnutí (tzv. fotoaging), případně i ke vzniku kožních nádorů. V kombinaci s některými léčivy může dojít k alergické či toxické reakci.

Proto je nezbytné dodržovat v průběhu fototerapie tato opatření:

 • Nelze se současně slunit přirozeným sluncem.
 • Nelze se současně slunit v soláriu.
 • Při ozařování je nutné chránit zrak tmavými brýlemi s UV filtrem, které dostanete před vstupem do místnosti se zářičem. Tyto brýle nasazujete před vstupem do místnosti a odložíte až po návratu na chodbu.
 • Při ozařování zakrývejte genitál.
 • Před paprsky chraňte mateřská znaménka (náplastí nebo tekutým pudrem).
 • Pokud dojde k zarudnutí kůže, pocitu palčivosti nebo zhoršení kožních projevů choroby,  je nutné to oznámit sestře nebo lékaři nejpozději před další aplikací záření.
 • Je nezbytné informovat kožního lékaře o všech prodělaných nebo probíhajících onemocněních.
 • O všech lécích, které užíváte, musí být informován Váš kožní lékař. Pokud Vám jiný lékař nasadí  nový lék, konzultujte to s kožním lékařem.
 • Pokud dojde k rozvoji akutního onemocnění, např. chřipky, oparu aj. infekčních či horečnatých onemocnění, je nutné to oznámit sestře nebo lékaři.
 • Před sluněním je nutno pokožku zbavit nečistot a zbytků mastí, proto je vhodná očistná koupel před fototerapií.
 • Po oslunění se pokožka promašťuje vhodným přípravkem dle doporučení lékaře.

O druhu světloléčby, jejím dávkování a frekvencích ozáření rozhoduje vždy lékař, a to dle charakteru choroby, jejího stadia a individuální snášenlivosti slunečního záření.

Dermalight 1000 311nm
Dermalight 1000 311nm
Dermalight 1000 311nm
UV hřeben Dermalight 80r 311nm

Spolupracující firmy

Lepší a dostupnější dermatologická péče je naším posláním