(+420) 491 474 281

Léčba a prevence

Komplexní péče v oboru dermatovenerologie poskytovaná kvalifikovanými lékaři, s využitím moderní techniky a nejnovějších postupů léčby pro různá kožní onemocnění. Mnohaletá praxe podpořená neustálým vzděláváním se v oboru dává záruky, že se vám dostane odborného ošetření na té nejvyšší úrovni.

Lymfodrenáže

Cílem je redukce a stabilizace otoků vzniklých z různých příčin. V indikovaných případech je manuální i přístrojová lymfodrenáž hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pacient přispívá na zdravotnický materiál použitý na kompresivní terapii.

Digitální dermatoskop

Revoluční přístroj pro včasné odhalení maligního melanomu. Pracuje v obrazu FULL HD při zvětšení až 70x. Je to jediný přístroj na našem trhu, který umožňuje mapování znamének celého těla tzv. body scanem a vyhodnocování jejich změn v čase.

Fototerapie

léčebná aplikace paprsků ultrafialového záření na kůži. Využívá neionizujícího elektromagnetického záření ve spektru UVA a UVB. Toto záření je obsaženo i ve slunečních paprscích dopadajících na zemský povrch. Při léčbě se nelze současně slunit  …..

Dermatoskopické vyšetření

Je prováděno Dermatoskopem (speciální optický přístroj používaný k vyšetření mateřských znamének a kožních nádorů) jehož pomocí dokáže zkušený dermatolog odlišit “zdravá” znaménka a nezhoubné pigmentace od maligního melanomu a diagnostikovat další kožní nádory. 

Kryalizace tekutým dusíkem

Zmrazením tkáně tekutým dusíkem, tzv. kryodestrukcí, odstraňujeme nejčastěji virové, pohlavní a stařecké bradavice, ale také nevhodné pigmentace a některé druhy kožních nádorů. Lze jim též léčit vybrané kožní choroby. Podchlazováním kůže, tzv. kryostimulací, naopak podporujeme prokrvení kůže a podkoží při léčbě ……

Elekrokoagulace

Přístrojem zvaným elektrokauter lze pomocí elektrických pulzů odstranit kožní nárůstky typu fibromů. Po ošetření vznikne na kůži stroupek, který se zhojí s minimální jizvou. Zákrok provádíme nejlépe mimo letní období, abychom zamezili vzniku nežádoucích pigmentací v okolí jizvy. 

Lepší a dostupnější dermatologická péče je naším posláním