DERMAMEDICA, s.r.o.,

Lhota za Červeným Kostelcem 365

549 41 Červený Kostelec


IČ: 288 00 991 ; DIČ CZ28800991

zaps. u OR v HK odd.C, vl.28130

Fototerapie

Co je to fototerapie?                                                                               Fototerapie
Jedná se o léčebnou aplikaci paprsků ultrafialového záření na kůži. V našem zařízení používáme dva druhy zářičů, jeden emituje čisté UVA záření a u druhého využíváme kombinaci UVA+UVB záření (tzv. SUP).

Může být světloléčba nebezpečná?
Fototerapie využívá neionizujícího elektromagnetického záření ve spektru UVA a UVB. Toto záření je obsaženo i ve slunečních paprscích dopadajících na zemský povrch.
Nadměrným sluněním (tzn. vystavování se paprskům slunečním, ale i z umělým zářičů) pak může dojít k zarudnutí kůže, otoku až vzniku puchýřů. Opakované či dlouhodobé vystavování se  těmto paprskům vede k poškození kůže a jejímu stárnutí (tzv. fotoaging), případně i ke vzniku kožních nádorů. V kombinaci s některými léčivy může dojít k alergické či toxické reakci.

Proto je nezbytné dodržovat v průběhu fototerapie tato opatření:

 1. Nelze se současně slunit přirozeným sluncem.
 2. Nelze se současně slunit v soláriu.
 3. Při ozařování je nutné chránit zrak tmavými brýlemi s UV filtrem, které dostanete před vstupem do místnosti se zářičem. Tyto brýle nasazujete před vstupem do místnosti a odložíte až po návratu na chodbu.
 4. Při ozařování zakrývejte genitál.
 5. Před paprsky chraňte mateřská znaménka (náplastí nebo tekutým pudrem).
 6. Pokud dojde k zarudnutí kůže, pocitu palčivosti nebo zhoršení kožních projevů choroby,  je nutné to oznámit sestře nebo lékaři nejpozději před další aplikací záření.
 7. Je nezbytné informovat kožního lékaře o všech prodělaných nebo probíhajících onemocněních.
 8. O všech lécích, které užíváte, musí být informován Váš kožní lékař. Pokud Vám jiný lékař nasadí  nový lék, konzultujte to s kožním lékařem.
 9. Pokud dojde k rozvoji akutního onemocnění, např. chřipky, oparu aj. infekčních či horečnatých onemocnění, je nutné to oznámit sestře nebo lékaři.
 10. Před sluněním je nutno pokožku zbavit nečistot a zbytků mastí, proto je vhodná očistná koupel před fototerapií.
 11. Po oslunění se pokožka promašťuje vhodným přípravkem dle doporučení lékaře.
 12. Z hygienických důvodů je každý pacient povinen před ulehnutím na lůžko ho zakrýt vlastní podložkou.

Je zakázáno lehat na nezakryté lůžko!
O druhu světloléčby, jejím dávkování a frekvencích ozáření rozhoduje vždy lékař, a to dle charakteru choroby, jejího stadia a individuální snášenlivosti slunečního záření.

Menu :