DERMAMEDICA, s.r.o.,

Lhota za Červeným Kostelcem 365

549 41 Červený Kostelec


IČ: 288 00 991 ; DIČ CZ28800991

zaps. u OR v HK odd.C, vl.28130

Laseroterapie

Pro tento druh léčby se používá  Pulzní Laser ML, který je určen pro lékařské účely. Jedná se o biostimulační laser, kterým lze ošetřovat některé typy jizev, opary a kožní defekty.

Koloidní a hypertrofické jizvy
– biostimulace jizev se provádí za účelem jejich změkčení, oploštění a vyblednutí, přičemž efekt léčby závisí zejména na stáří jizvy.

Opar rtu, pásový opar
– laseroterapie oparů by měla být započata v co nejkratší době od výsevu puchýřků, léčbou docilujeme zmírnění bolestivosti a zkrácení doby léčby.

Kožní defekty (bércový vřed)
– ozařováním defektů se podporují reparační mechanismy v kůži a tím se urychluje proces hojení, dochází též ke zmírnění bolestivosti vředů.

Při používání laseru je nutno chránit zrak ochrannými brýlemi a je zakázáno laserovat kožní povrch nad oblastí štítné žlázy a implantovaného kardiostimulátoru.
Laserotrapie je nadstandardní léčebná metoda a není hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Její cena závisí na velikosti ošetřované plochy (1cm2 se ozařuje 1minutu) a na počtu ošetření (doporučeno je celkem 10 ošetření). Délku a počet ošetření určuje lékař.

Menu :